خدمات ما

کشور ما یک کشور در حال توسعه بوده و پروژه های مختلفی در آن در حال اجرا است. حجم ریالی و ارزی این پروژه ها نیز قابل توجه است. از این روست که توجه علمی به مبحث مدیریت پروژه نوین برای اجرای موفقیت آمیز پروژه ها اهمیت بسیاری زیادی دارد.

بسیاری از سازمان های پروژه محور نیازمند متمرکز نمودن تمامی پروژه های خود در یک واحد سازمانی می باشند که این واحد دفتر مدیریت پروژه یا PMO نامیده می شود. دفتر مدیریت پروژه دارای وظایف مختلفی بوده که می تواند از تهیه گزارشات ساده پروژه ها شروع و تا یکپارچه نمودن و راهبری کلیه پروژه ها ادامه می یابد. ایجاد دفتر مدیریت پروژه برای مدیریت مناسب و گسترده پروژه بسیار ضروری می باشد. از طرفی با توجه به حرفه ای شدن کارفر مایان و پیمان کاران در مدیریت پروژه ها، توجه به مدیریت ادعاها(Claim Management) از اهمیت زیادی برخوردار است. کارفرمایان و پیمان کاران باید با استفاده از یک تیم مجرب و متخصص از بروز اختلافات در پروژه ها جلوگیری نموده و یا خسارت ناشی از آن را به حداقل برسانند.

شرکت “پروژه محور کیان باستان” با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع به سازمان ها و پروژه هایی که نیازمند استفاده از مدیریت علمی پروژه ها هستند خدمات تخصصی ارائه می دهد.

خدمات قابل ارائه تیم ما :

الف) انجام کلیه امور مربوط به برنامه ریزی و کنترل پروژه از فاز صفر تا صد

 1. تهیه برنامه زمان بندی اولیه در نرم افزارهای مختلف : در این قسمت کلیه فعالیت های مورد نظر در پروژه شما شناسایی شده، روابط مشخص گردیده، احجام فعالیت ها شناسایی می شود.
 2. تهیه فایل PMS پروژه
 3. تهیه کلیه فرمت های گزارش های روزانه، هفتگی ، ماهانه
 4.  تهیه فایل آنالیز تاخیرات
 5.  برگزاری جلسات آنالیز گزارشات و تاخیرات پروژه در راستای افزایش راند مان کاری پروژه و شناسایی نقاط ضعف
 6.  تهیه صورت وضعیت های پروژه
 7.  تهیه بانک های اطلاعاتی مربوط به گزارشات به صورت نرم افزاری
 8.  کنترل کامل وضعیت پروژه و اطلاع رسانی دقیق به مدیران پروژه

 ب) مشاوره در زمینه مدیریت پروژه

 1.   طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در شرکت شما
 2.  بازبینی کلیه فعالیت ها و وضع موجود برنامه ها و امور و در صورت نیاز اصلاح آن ها
 3.  استقرار سیستم کنترل پروژه
 4.  استقرار دفتر مدیریت پروژه
 5.  مدیریت ادعاها